Creditmanagement

Meeùs Creditmanagement is gespecialiseerd op het gebied van debiteurenrisico's en handelskrediet. We bieden een grote verscheidenheid aan diensten, producten en leveranciers. U kunt bij ons terecht voor onafhankelijk advies en bemiddeling over:

Meer informatie
Voor meer informatie over de precieze mogelijkheden voor uw bedrijf, neemt u contact op met de afdeling Creditmanagement 020 301 12 14, of vult u het contactformulier in.


Neem nu contact met ons op

Credit Scan
Met deze speciaal ontwikkelde adviestool brengen wij samen met u uw betalings- en handelsrisico’s in kaart. Op basis van deze analyse adviseren wij u vervolgens hoe u uw creditmanagement zo effectief mogelijk kunt inrichten. Hiervoor zijn verschillende instrumenten, zoals debiteurenfinanciering, intern of extern debiteurenbeheer, het inschakelen van een incassobureau en het vooraf opvragen van kredietinformatie.

Kredietverzekering
Een kredietverzekering dekt uw financiële risico's als klanten uw facturen niet kunnen betalen als gevolg van financieel onvermogen.

De belangrijkste voordelen:

 • Informatievoorziening: Een kredietverzekering biedt u toegang tot omvangrijke databases met (financiële) informatie over uw klanten.
 • Incasso: Een kredietverzekering biedt u de mogelijkheid om openstaande vorderingen bij uw onwillige betalers door uw kredietverzekeraar te laten incasseren.
 • Risicodekking: Een kredietverzekering verzekert u tegen het risico dat afnemers uw facturen niet meer kunnen betalen.

Hoe werkt een kredietverzekering
Er zijn bij deze verzekering bijzonder veel mogelijkheden om de voorwaarden op uw wensen aan te laten sluiten. U sluit een overeenkomst om de omzet op uw klanten te verzekeren. Voor al uw afnemers moet een kredietlimiet gelden. Dit kunt u in bepaalde gevallen zelf vaststellen, maar meestal gebeurt dit door de verzekeraar.

Debiteurenfinanciering
Een behoorlijk deel van uw werkkapitaal ligt vast in uw debiteuren. Het kan zijn dat u dit kapitaal sneller beschikbaar wilt hebben om aan uw eigen verplichtingen te voldoen of om groei van uw activiteiten te realiseren.

In zo'n situatie kunt u kiezen voor financiering op basis van de vorderingen door verpanding van de debiteurenportefeuille.

Gedetailleerde kennis van uw prospects en klanten, zoals bedrijfsgegevens, financiële ratio's en geschiedenis, stelt u in staat om een beter oordeel over hun kredietwaardigheid te vormen.

Incassoverzekering
Niets is vervelender dan debiteuren die niet betalen. U moet extra omzet realiseren om deze schade op te vangen. Door op tijd uw vordering ter incasso over te dragen kunt u deze schade beperken en er voor te zorgen dat u uw geld alsnog krijgt.

Voordelen van een actieve incasso-overdracht:

 • Beperking risico en afschrijvingen.
 • Verkorten van de debiteurentermijn (DSO).
 • Verbetering van de cash flow.

Voor wie?

 • U heeft een actuele situatie van niet betalende debiteur(en).
 • U bent ontevreden over huidige incassopartner(s).
 • U bent ontevreden over incasso van kredietverzekeringsmaatschappij.
 • U wilt uw eigen afdeling benchmarken t.o.v. de vrije markt.
 • U heeft behoefte aan managementinformatie.

Meeùs biedt u inzicht
U heeft behoefte aan transparantie en wilt weten hoe bepaalde kosten zijn opgebouwd. Meeùs herkent deze wens en ziet incasso als belangrijk onderdeel van uw totale creditmanagement en staat u graag bij in het zoeken naar de juiste oplossing en partner.

Kredietinformatie prospects
Gedetailleerde kennis over de kredietinformatie van uw prospects en klanten stelt u in staat om een beter oordeel over hun kredietwaardigheid te vormen. Hiermee voorkomt u mogelijke betalingsproblemen.

Denk hierbij aan kredietinformatie, zoals:

 • bedrijfsgegevens,
 • financiële ratio's,
 • geschiedenis.