Midden- en Kleinbedrijf

Midden- en Kleinbedrijf

Voor bedrijven, die vallen in het zogenaamde MKB-segment, biedt Meeùs een scala aan mogelijkheden. Of u nu 1 of 100 personeelsleden heeft, Meeùs kan u de benodigde expertise bieden. Deze expertise start bij het in kaart brengen van uw bedrijfsmatige risico’s.

Aan de hand van deze inventarisatie kan Meeùs u helpen risico’s beheersbaar te maken door deze risico’s te verkleinen of zelfs weg te nemen. Het afsluiten van verzekeringen vormt hierbij de mogelijke oplossing. Meeùs verzorgt de verzekeringen van tienduizenden MKB-ondernemingen. Dat is voor u een geruststellende gedachte.

 

Neem nu contact met ons op 

Brancheafspraken
Met een aantal brancheorganisaties heeft Meeùs afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben geleid tot diverse verzekeringsprogramma's, die een breed scala aan verzekeringen bevatten. Van bedrijfsmatige en particuliere schadeverzekeringen tot branchebrede pensioencontracten en collectieve zorgverzekeringen. Kortom, de ultieme vorm van behoeftegedreven dienstverlening.

Bedrijvenpakket
Als u meerdere verzekeringen via Meeùs afsluit staan uw verzekeringen op één polis en dat is wel zo overzichtelijk!