Schadeverzekeringen voor het MKB

MKB

Meeùs biedt het midden- en kleinbedrijf verschillende schadeverzekeringen aan.

Heeft u interesse in onze schadeverzekeringen? 


Neem nu contact met ons op

Riskmanagement
Het bedrijfskapitaal vormt de ruggegraat van elke organisatie. Als ondernemer kent u als geen ander de risico’s die deze geldstromen met zich meebrengen. Meeùs Riskmanagement adviseert u over passende maatregelen op het gebied van creditmanagement en geld- en fraudeverzekeringen. Door uw risico’s te spreiden waarborgt u de continuïteit van uw bedrijf. Ook als het eens wat minder gaat.

Geld- en fraudeverzekering
Als ondernemer heeft u dagelijks met geld te maken. Een deel van het geldverkeer loopt via de bank, maar u heeft ook contanten in voorraad. Afhankelijk van de aard van uw onderneming kan het daarbij gaan om grote bedragen. Natuurlijk neemt u de nodige veiligheidsmaatregelen om inbraak, diefstal of beroving te voorkomen, want criminelen heeft u liever niet over de vloer. Met de geld- en fraudeverzekering is uw bescherming compleet.

Creditmanagement
Creditmanagement ondersteunt u bij het versnellen en veiligstellen van de debiteurengeldstromen.

Collectieve ongevallenverzekering
Een Collectieve Ongevallenverzekering voor u en uw medewerkers is geen overbodige luxe als u denkt aan de vele risico’s die u dagelijks loopt. Niet alleen in het verkeer maar ook in en rond het huis gebeuren ongevallen die tot financiële problemen kunnen leiden. De Collectieve Ongevallenverzekering kan bij ernstig letsel niet het lichamelijke, maar wel het financiële leed verzachten. Denkt u bijvoorbeeld aan financiering van hulp in de huishouding, aanpassingen in en om de woning, prothesen, etcetera.

Voordelen:

  • Verzekering is van kracht in en buiten de beroepsuitoefening.
  • 24 Uur per dag en werelddekking.
  • Een aangepaste invaliditeitsschaal.

Premie en dekking
De premie hangt af van de hoogte van de uitkering. Dit bepaalt u zelf. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op.

Milieuschadeverzekering
De bewustwording van milieurisico’s is de laatste jaren enorm toegenomen. De bescherming van het milieu heeft ook vanuit de politiek een hoge prioriteit. De overheid stelt steeds strengere eisen om de verontreiniging van lucht, water en bodem te voorkomen en als het onverhoopt toch gebeurt deze aan te pakken via de wettelijke saneringsplicht.

De wetgever heeft aangegeven dat er voor bedrijven met bepaalde beroepsactiviteiten een risicoaansprakelijkheid geldt, dat wil zeggen dat een bedrijf per definitie aansprakelijk is, dus zonder dat er sprake is van schuld of verwijtbaar handelen. Voor de rest van de bedrijven geldt een schuldaansprakelijkheid, met andere woorden er dient bewezen te worden dat het bedrijf schuld heeft aan de milieuaantasting.

In principe kan milieuschade bij vrijwel elk bedrijf voorkomen en beperkt het zich zeker niet tot alleen die bedrijven die milieugevaarlijke stoffen opslaan of bewerken.

Vaak gaat het om risico’s die grote financiële schade tot gevolg kunnen hebben en een zware belasting vormen voor het voortbestaan van het bedrijf. Milieuschade ontstaat sneller dan u denkt en de kosten van sanering kunnen fors oplopen. De milieuschadeverzekering dekt saneringskosten als bedrijven bodem en grond hebben vervuild.

Rechtsbijstand
Als het aan u ligt komt u niet in een conflict terecht, maar helaas heeft u niet alles in de hand. Er zijn talloze situaties denkbaar waarbij u juridische raad nodig heeft. Een discussie met een ontevreden klant loopt uit op een tuchtrechtelijke klacht, het onderhoud van uw machines verloopt niet naar wens en noem maar op. Met een rechtsbijstand verzekering voor bedrijven bent u verzekerd van juridische hulp tegen een scherpe premie.

U krijgt niet alleen dekking rondom uitoefening van uw bedrijf, maar ook als particulier. Uw auto’s zijn daarbij meeverzekerd.

Naast speciaal voor onze klanten ontwikkelde producten werken we ook met producten van de twee marktleiders op gebied van rechtshulp: DAS Rechtsbijstand en ARAG Rechtsbijstand.

Premie en dekking
De premie en dekking hangen af van het type rechtsbijstandverzekering dat u kiest. Wij adviseren u graag vrijblijvend over een verzekering die optimaal aansluit bij de risico’s van uw bedrijf.

Bedrijfsaansprakelijkheid
U kunt als ondernemer op verschillende manieren aansprakelijk worden gesteld, zelfs als de schuld niet bij u ligt. Gelukkig kunt u de materiële risico’s beperken met een aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers. Meeùs heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijf, beroep, bestuurders en commissarissen.

Aansprakelijkheid bedrijf en beroep
Als u onbedoeld schade berokkend aan een klant, kan hij u daar aansprakelijk voor stellen. Dit geldt ook als een medewerker tijdens het werk letsel oploopt door onvoldoende veiligheidsmaatregelen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijf en beroep is daarom geen overbodige luxe.

Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen
Bestuurders en commissarissen kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten die zij bij de uitoefening van hun taak maken. Een fout van één enkele bestuurder kan leiden tot de aansprakelijkheidsstelling van iedere andere bestuurder. Daarbij gaat het niet alleen om een faillissement, maar ook om vermeend falend beleid, kennelijk onbehoorlijk bestuur of tekortschietend toezicht. Ook goedwillende, integere bestuurders en commissarissen kunnen fouten maken!

Omdat het privé-vermogen in het geding is, kunnen de consequenties aanzienlijk zijn.