Transportverzekeringen voor het MKB

MKB

Meeùs biedt het midden- en kleinbedrijf verschillende transportverzekeringen aan.

Heeft u interesse in onze transportverzekeringen?


Neem nu contact met ons op

Goederentransportverzekering
Het is de nachtmerrie van elke ondernemer in de transportsector: een vrachtwagen raakt van de weg, de lading wordt beschadigd en u draait voor de kosten op. Een schadepost van tonnen is zeker niet denkbeeldig. Gelukkig kunt u zich tegen dergelijke transportrisico’s verzekeren. De goederentransportverzekering van Meeùs dekt niet alleen de schade bij binnenlandse transporten, maar ook in het buitenland.

Onze werkwijze
Afhankelijk van uw leveringsvoorwaarden en uw praktijk, schatten wij de risico's in en gaan wij op zoek naar de beste oplossing voor uw bedrijf. Wij houden daarbij rekening met alle risicoaspecten, inclusief de aard van de goederen en de wijze van verpakking.

Soorten schade die u kunt verzekeren:

 • Casco dekking
 • Schade aan het materieel zelf
 • Aansprakelijkheidsdekking
 • Schade toegebracht met het verzekerde voertuig aan personen en goederen
 • Extra kostenverzekering
 • Kosten die moeten worden gemaakt om het werk door te laten gaan na schade
 • Werkmaterieel

Wagenparkverzekering
Meeùs bemiddelt en adviseert in verzekeringsoplossingen en aanverwante diensten voor uw wagenpark in eigendom of in lease. Omdat Meeùs aandeelhouder is van het internationale verzekeringsnetwerk Assurex, kunnen wij u ook internationale maatwerkoplossingen bieden indien dat nodig is.

Meeùs is uw centrale aanspreekpunt voor:

 • Een op uw organisatie toegespitste administratie
 • Volledige schadebehandeling inclusief managementinformatie
 • Schadesturing en schadeservice aan bestuurder en uw organisatie
 • Schadepreventieadvies

Schadebehandeling
Meeùs beschikt over een landelijk netwerk van kantoren, waar schadeafdeling op professionele wijze plaatsvindt. Door de regionale werkwijze is Meeùs op de hoogte van wat er speelt bij uw bedrijf en in de regio. Tevens biedt Meeùs de mogelijkheid voor klanten om de volledige schadebehandeling en schaderegistratie aan Meeùs over te dragen. Hierdoor kunnen schades snel en efficiënt worden afgehandeld. Tevens kan Meeùs zorgdragen voor de financiële afwikkeling richting geselecteerde schadeherstellers zodat de administratie tot een minimum wordt beperkt.

Schadesturing en schadeservice
Omdat uw organisatie bij schade al genoeg te regelen heeft, biedt Meeùs u uitgebreide service om het schadeproces en het reparatieproces zo goed mogelijk te managen. Wij bieden u hulp bij het beheersen en reduceren van de directe en indirecte schadekosten. Daarnaast biedt Meeùs reparatie te plaatste aan of vervangend vervoer. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van de Haal & Breng service.

Beroepsgoederenvervoer
Meeùs adviseert aan en bemiddelt voor bedrijven in het beroepsgoederenvervoer op het gebied van verzekeringsoplossingen en aanverwante diensten, zoals:

 • Een op uw organisatie toegespitste administratie
 • Volledige schadebehandeling inclusief managementinformatie
 • Schadepreventieadvies

Meeùs vervult tevens een actieve rol inzake de continuatie van het de wagenparkverzekering. Omdat Meeùs aandeelhouder is van het internationale verzekeringsnetwerk Assurex, kunnen wij u ook internationale maatwerkoplossingen bieden indien dat nodig is.

Eigen rijders
Tevens bemiddelt Meeùs in tal van verzekeringsmogelijkheden voor zelfstandige ondernemers. Voor bepaalde doelgroepen en leden van branche-organisaties zijn concepten ontwikkeld, waarmee ook zelfstandigen van collectieve voordelen kunnen genieten.

WEGAM/WEGAS
Dagelijks zijn werknemers voor hun werkgever onderweg. Dit brengt risico’s met zich mee die grote financiële gevolgen voor u en de continuïteit van uw onderneming hebben. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt dit risico niet, omdat op deze verzekering schade met of door motorrijtuigen is uitgesloten.

De WEGAM-verzekering (WErkGeversAansprakelijkheid voor bestuurders van Motorrijtuigen) is een verzekering die de risico’s afdekt van een werknemer tijdens werktijd.

Meeùs verzekert schade die uw werknemer oploopt tijdens verkeersdeelname:

 • met een motorrijtuig,
 • als voetganger,
 • als fietser,
 • met het openbaar vervoer.

De grens tussen “zuiver woon-werkverkeer” en werkgerelateerde verkeersdeelname is niet altijd goed te stellen en heeft in het verleden ook tot uitspraken geleid die de werkgever schadevergoedingsplichtig maakte. Ook dit risico is mee te verzekeren.

Bijgevoegd de voorwaarden van onze WEGAM-verzekering.

Valentijnsdag: 3 dingen die je regelt als je écht van je bedrijf houdt!
geplaatst op : 10 februari 2016
Valentijnsdag: 3 dingen die je regelt als je écht van je bedrijf houdt!

Je besteedt er dagelijks aandacht aan, je stopt je hart en ziel erin én je zou er je laatste geld voor investeren … Je bedrijf! 3 dingen op een rij die je regelt als de liefde voor je bedrijf écht serieus is.

Lees het hele bericht
Dekken de algemene voorwaarden uw risico’s? door adviseur Leo Wijshoff
geplaatst op : 5 december 2014

Hoe zit het nu precies met algemene voorwaarden en waarom zijn deze voorwaarden zo belangrijk?

Lees het hele bericht
Fraude te makkelijk, veel bedrijven de dupe
geplaatst op : 21 november 2014

Criminaliteit bij ondernemers is een groot probleem, veel ondernemers zijn de dupe van frauduleuze zaken. Sommige ondernemingen gaan er zelfs aan onderdoor. Probleem is dat er vaak weinig aan gedaan wordt. Atradius stelt het probleem aan de kaak en pleit voor een Nationale Fraude Autoriteit die toezicht houdt en samenwerkt met verschillende instanties om het frauderisico te verkleinen en om het moeilijker te maken om fraude te plegen.

Lees het hele bericht