Stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen vormen een aparte groep in ondernemend Nederland. Deze ondernemingen kunnen qua organisatiestructuur veel lijken op commercieel ingestelde ondernemingen, maar kunnen hier ook fors van afwijken, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van onbezoldigde bestuurders en vrijwilligers.

Ook met betrekking tot aansprakelijkheid gelden andere criteria dan voor bedrijven. Meeùs biedt veel expertise op dit terrein en kan u hiervoor speciale producten bieden, zoals een speciale bestuurderaansprakelijkheidsverzekering.

Ook biedt Meeùs een zeer compleet en uitermate concurrerend pakket voor Verenigingen van Eigenaren aan.


Neem nu contact met ons op