Arbeidsvoorwaarden scan

Arbeidsvoorwaardenscan

De Meeùs ArbeidsvoorwaardenScan® is ontwikkeld om arbeidsvoorwaardelijke regelingen binnen uw bedrijf door Meeùs (als onafhankelijke partij) te laten toetsen. De praktijk leert ons dat huidige regelingen (door tussentijdse aanpassingen in contracten en door wettelijke wijzigingen) vaak niet optimaal overeenstemmen met de gewenste huidige en toekomstige situatie.

Met de arbeidsvoorwaardenscan worden de (financiële) risico’s in kaart gebracht en in een rapport aan u overhandigd.

Het volgende komen wij nogal eens tegen:

  • Er is geen goede aansluiting tussen wat de werkgever met de werknemers heeft afgesproken in het arbeidscontract en wat er verzekerd is. Als zich dan een onverzekerd risico voordoet, dan draait de werkgever op voor de kosten.
  • Het pensioencontract met de pensioenuitvoerder heeft een tariefstructuur waarbij de kosten meer dan gemiddeld oplopen naarmate het contract langer loopt. Vaak blijkt dat dit bij aanvang van de regeling niet duidelijk was.
  • De voorwaarden van het pensioencontract zijn zodanig, dat het overstappen naar een andere uitvoerder financieel gezien (vrijwel) onhaalbaar blijkt. De werkgever blijkt vast te zitten aan de huidige uitvoerder, terwijl dit niet duidelijk was bij het aangaan van het contract.
  • Rechters blijken steeds strenger te kijken naar werkgeversaansprakelijkheid als het gaat om ongevallendekking voor de werknemers. De aansprakelijkheid voor de werkgever gaat ver en deze blijkt vaak niet voldoende gedekt

Contact
Wilt u meer weten over de Meeùs ArbeidsvoorwaardenScan?

Neem nu contact met ons op